Kontakt

RELCO Slovakia s.r.o.

so sídlom Chotárna 15

949 01  Nitra

tel.: 037/6510 294

e-mail: info@relco.sk

Sme nadšení z každého projektu.

Spoločnosť Relco Slovakia s. r. o. má už niekoľko ročnú tradíciu v energetike. Realizujeme rekonštrukcie a opravy objektov vrátane všetkých inžinierskych sietí. Zabezpečujeme dodávky technologických zariadení a ich montáž aj do zahraničia. Firma má k dispozícii špecialne stroje a vozový park na montáž a presun materiálov. U všetkých poskytovaných produktov Vám garantujeme kvalitu práce a dodržiavanie stanoveného termínu. Našou zárukou je odbornosť, znalosť problematiky a dlhodobá skúsenosť v odbore. K vyššej kvalite prispieva značnou mierou uplatňovanie moderných montážných technológií. Pracovníci vlastnia osvedčenie pre výkon stavebného dozoru k inžinierskym, energetickým a stavebným častiam v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. a v znení zákona č. 236/2000 Z.z. pre vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. Pracovníci majú požadované elektrotechnické vzdelanie, dlhoročnú prax a sú pravidelne skúšaný podľa predpisov IBP a vyhlášky zák. 74/1996 Zb. Riadiaci pracovníci absolvovali skúšky podľa zákona č. 136/1995 Zb. z odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe podľa §11.

KVALITA

Pri poskytovaní služieb vždy dbáme na to, aby boli zachované požiadavky na čo najvyššiu kvalitu vykonaných prác.Naše postupy, kvalifikovaný personál a použité materiály sú garanciou kvality!

ODBORNOSŤ

Každý zamestnanec RELCO Slovakia s.r.o. je odborníkom vo svojej oblasti, pričom prostredníctvom školení a kurzov sa učia novým metódam a postupom pri svojej práci.

EFEKTIVITA

Organizáciu práce a dodávky materiálu máme zvládnuté na vysokej úrovni, čo Vám zaručuje uskutočnenie projektu v čo najkratšom čase!

REPUTÁCIA

Naša spoločnosť má dlhoročnú tradíciu a množstvo spokojných zákazníkov, ktorí sa k nám opätovne vracajú.

Služby zamerané na kvalitu .

Pri práci nerobíme kompromisy, dodržiavame všetky požiadavky na kvalitu a bezpečnosť, pričom

však nezabúdame na individuálne požiadavky klientov. Výsledkom toho sú desiatky spokojných

 klientov a množstvo zrealizovaných projektov.

MONTÁŽE A OPRAVY

Zabezpečujeme opravu, údržbu a montáž vybraných elektronických zariadení bez obmedzenia napätia.

ELEKTROINŠTALÁCIE

Poskytujeme vypracovanie projektovej dokumentácie, realizícia prác, revizie. Garantujeme bezproblémový priebeh!

TRANSFORMAČNÉ STANICE A VN

Realizujeme montáže a opravy transformačných staníc, rozvodov VN, prípadne ich prekládky.

cropped-Relco_slovakia_Logo_final

Naša spoločnosť má už dlhoročnú tradíciu v energetike. Realizujeme novostavby, rekonštrukcie a opravy objektov vrátane všetkých inžinierskych sietí.

Zabezpečujeme dodávky technologických zariadení a ich montáž do 110 kV.

 K vedľa uvedeným prácam máme k dispozícii špeciálne stroje a vozový park na montáž a presun materiálov. U všetkých poskytovaných produktov vám garantujeme kvalitu vykonanej práce a dodržanie stanoveného termínu. Našou zárukou je odbornosť, znalosť problematiky a dlhodobá skúsenosť v odbore. K vyššej kvalite prispieva značnou mierou tiež uplatňovanie moderných montážnych technológií. Pracovníci vlastnia osvedčenie pre výkon stavebného dozoru k inžinierskym, energetickým a stavebným častiam v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. a v znení zákona č. 236/2000 Z. z. pre vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb.

Pracovníci majú požadované elektrotechnické vzdelanie, dlhoročnú prax a sú pravidelne skúšaní podľa predpisov IBP podľa § 23 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, v súlade s vyhláškou 356/2007 Z.z.

Riadiaci pracovníci absolvovali skúšky podľa zákona č. 136/1995 Zb. z odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 11.

 

 

 

Pridajte sa aj vy k našim spokojným zákazníkom.

 

 

 

Naše referencie.

Na oboznámenie uvádzame väčšie akcie od roku 2010:

 

 • Realizovali sme spojovania a hermetizáciu kabelových rozvodov v hermetickej zóne v prvom a druhom bloku Atómovej elektrárne Mochovce.
 • Pre priemyselné parky Nitra, Levice a Sereď sme vybudovali vysokonapäťové rozvody a kioskové trafostanice od 0,1 až 1MW.
 • Rekonštruovali sme vysokonapäťovú rozvodňu 110 kVA pre ŽSR Trnava, súčasť modernizácie rýchlodráhy železničnej trate Bratislava – Nové Mesto nad Váhom.
 • Vykonali sme prekládku VN vzdušných vedení pre Severný obchvat Trnava a tunel pre ŽSR Nové Mesto nad Váhom.
 • Realizovali sme verejné osvetlenie a NN rozvody na stavbe v Oravskom Podzámku, Galante, Zavare a v Nitrianskom Pravne.
 • Realizovali sme dodávku a montáž kioskových trafostaníc od 0,1 až 1 MW a el. inštalácie v objektoch:
 • Nitrianske komunálne služby,
 • Daňový úrad Pezinok, Vráble, Levice,
 • Krajský policajný zbor Nitra, Topoľčany, Komárno,
 • Autoservis Toyota a Hyundai Nitra,
 • Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra,
 • Peugeot, Alas Slovakia, Alpine Slovakia a Sony Slovakia.
 • Dodávali sme technológiu a inštalovali el. rozvody pre viaceré fotovoltaické elektrárne v Nemecku.
 • V spolupráci so Západoslovenskou distribučnou a. s. sme vybudovali trafostanice, VN a NN prípojky pre:
 • čerpacie stanice (Shell, REAL-K,..) v Senci, Trnave, Trenčíne, Nitre, Drážovciach, Holiciach, Kolárove, Orechovej Potôni,..
 • predajne LIDL Slovenská republika v.o.s. v Nitre, Bratislave, Partizánskom, Bytči, Senci, Novej Bani,..
 • Nemocnicu v Nitre - Jessenius diagnostické centrum a.s.
 • obchodné centrá Möbelix Nitra, Centro Nitra,..
 • výstavbu rodinných domov a chatových oblastí vo Veľkom a Malom Lapáši, Janíkovciach, Jelenci, Kyneku, Bábe, Štitároch, Jabloňovciach,...
 • Dodávame a distribuujeme el. energiu pre odberateľov el. energie nad 1MW ročne na území Západoslovenského a Stredoslovenského kraja.
 • Pravidelne vykonávame revízie, údržbu a následné opravy rozvodov, sietí ako aj prevádzkovanie transformačných staníc pre malých a stredných odberateľov.
 • Zabezpečujeme poradenstvo a konzultácie pre odberateľov el. energie a rozvodov do 110 kV.